• 歡迎訪問秋雪詩詞網,加群?。。。。。。。。。。。。。。?!
  當前位置:主頁 >古詩 >

  【雙調】水仙子_梅邊即事好

  秋雪詩詞網古詩 【,雙調,】,水,仙子,梅邊,即事,好,【,雙調,】,
  【雙調】水仙子_梅邊即事好原文: 梅邊即事

  好花多向雨中開,佳客新從云外來。清詩未了年前債,相逢且放懷,曲闌干碾玉亭臺。小樹紛蝶翅,蒼苦點鹿胎,踏碎青鞋。

  次韻還京樂

  朝回天上紫宸班,笑倚云邊白玉闌。醉飛柳外黃金彈,鶯啼春又晚,綠云堆舞扇歌鬢。蕉葉杯葡萄釀,桃花馬柞木鞍,嬌客長安。

  山齋小集

  玉笙吹老碧桃花,名鼎烹來紫筍芽。山齋看了黃土畫,荼蘼香滿把,自然不尚奢華。醉李白名千載,富陶朱能幾家?貧不了詩酒生涯。

  山莊即事

  清泉翠碗茯苓香,暖霧晴絲楊柳莊。微風小扇芭蕉樣,興不到名利場,將息他九十韶光。夜雨花無恙,鄰墻蝶自忙,笑我疏狂。

  歸來次韻

  燕昭臺下朔風寒,孫楚樓前明月殘。嚴陵灘上白石爛,傷心行路難,得歸來倒大清閑。睡菊枕雙頭夢,對草堂三面山,愛投林倦羽知還。

  梅軒即事

  清風枕上夢仙蝶,綠酒杯中影畫蛇。新詩筆下噴香麝,玉樓人醉也,水迢遙山更重疊。春歸何處?愁來那些,小窗紗梅影橫斜。

  別懷

  飛花和雨送蘭舟,細柳垂煙掩畫樓。啼痕帶酒淹羅袖,換金杯勞玉手,大江流不盡詩愁。象牙床上,鮫綃枕頭,夢到并州。

  和逍遙韻

  新詩裝卷束牛腰,大字鈔書損兔毫。遠紅塵自有閑中樂,樂清閑須到老,近芭蕉一座團標。槲葉袍筇枝杖,松花釀癭木瓢,散誕逍遙。

  春愁

  落花燕口點香泥,飛絮蜂房惹蜜脾。殘妝鳳枕流清淚,景中情誰喚起?聽西園恰恰鶯啼。萬里書難到,三春人未歸:此恨誰知?

  春晚

  情牽柳下燕鶯期,醉倒花前鸚鵡杯。香留帳底鴛鴦被,日高初睡起,掃殘紅怨煞風姨。學曉霧輕寵鬢,妒晴山淺畫眉,只怕春歸。

  暮春次韻

  旋篘村酒巨嘗新,未典春衣豈是貧?閑歌水調依然俊,東風休笑人,飄飄兩袖紅塵。蝶困梨花月,馬嘶楊柳春,歸路黃昏。

  樂閑

  鐵衣被雪紫金關,彩筆題花白玉闌。漁舟棹月黃蘆岸,幾般兒君試揀,立功名只不如閑。李翰林身何在?許將軍血未干,播高風千古嚴灘。

  暮景

  青大歸雁帶殘星,綠沼寒魚觸嫩冰。曲闌明月和香憑,相思入夢境,幾般中陶寫芳情。錦囊遺興,寒梅瘦影,畫角新聲。

  歸興

  淡文章不到紫藤郎,小根腳難登白玉堂。遠功名卻怕黃茅瘴,老來也思故鄉,想途中夢感魂傷。云莽莽馮公嶺,浪淘淘楊子江,水遠山長。

  天寶補遺

  寶箏珠殿荔枝香,玉珮瓊琚窈窕娘。云屏月枕芙蓉帳,夜如何樂未央,碎霓裳鼙鼓漁陽。蛾眉棧晴山翠,馬嵬坡落日黃,憔悴三郎。

  三溪道院

  斷橋楊柳臥枯槎,秋水芙蕖著晚花。蹇驢騎過三溪汊,訪白云居士家,拂藤床兩袖煙霞。道童能唱,村醪當茶,仙棗如瓜。

  春深

  鵑啼芳樹自心傷,魚趁殘花為口忙。穿細柳同聲唱,越教人愁斷腸,見春歸不見才郎。香寒錦帳,塵蒙繡床,珮冷珠囊。

  小園春晚

  愁風怨雨近三旬,病酒眠花過一春。飛烏走兔催雙鬢,東君應笑人,何如袖拂風塵。醒眼看松間月,吟魂隨溪上云,小桃源別是乾坤。

  郊行即事

  萬松秋意老清溪,半嶺夕陽暖翠微。一鞭行色催金轡,天然圖畫里,為尋詩不覺歸遲。林煙樵唱,山風酒旗,花雨吟衣。

  樂閑

  竿頭爭把錦標奪,石上閑將寶劍磨。朝中熬得羅襕破,不歸來等什么?問閑中樂事如何?嵩山樵唱,武夷棹歌,湘水漁蓑。

  【雙調】水仙子_梅邊即事好拼音解讀:
  méi biān jí shì

  hǎo huā duō xiàng yǔ zhōng kāi ,jiā kè xīn cóng yún wài lái 。qīng shī wèi le nián qián zhài ,xiàng féng qiě fàng huái ,qǔ lán gàn niǎn yù tíng tái 。xiǎo shù fēn dié chì ,cāng kǔ diǎn lù tāi ,tà suì qīng xié 。

  cì yùn hái jīng lè

  cháo huí tiān shàng zǐ chén bān ,xiào yǐ yún biān bái yù lán 。zuì fēi liǔ wài huáng jīn dàn ,yīng tí chūn yòu wǎn ,lǜ yún duī wǔ shàn gē bìn 。jiāo yè bēi pú táo niàng ,táo huā mǎ zhà mù ān ,jiāo kè zhǎng ān 。

  shān zhāi xiǎo jí

  yù shēng chuī lǎo bì táo huā ,míng dǐng pēng lái zǐ sǔn yá 。shān zhāi kàn le huáng tǔ huà ,tú mí xiāng mǎn bǎ ,zì rán bú shàng shē huá 。zuì lǐ bái míng qiān zǎi ,fù táo zhū néng jǐ jiā ?pín bú le shī jiǔ shēng yá 。

  shān zhuāng jí shì

  qīng quán cuì wǎn fú líng xiāng ,nuǎn wù qíng sī yáng liǔ zhuāng 。wēi fēng xiǎo shàn bā jiāo yàng ,xìng bú dào míng lì chǎng ,jiāng xī tā jiǔ shí sháo guāng 。yè yǔ huā wú yàng ,lín qiáng dié zì máng ,xiào wǒ shū kuáng 。

  guī lái cì yùn

  yàn zhāo tái xià shuò fēng hán ,sūn chǔ lóu qián míng yuè cán 。yán líng tān shàng bái shí làn ,shāng xīn háng lù nán ,dé guī lái dǎo dà qīng xián 。shuì jú zhěn shuāng tóu mèng ,duì cǎo táng sān miàn shān ,ài tóu lín juàn yǔ zhī hái 。

  méi xuān jí shì

  qīng fēng zhěn shàng mèng xiān dié ,lǜ jiǔ bēi zhōng yǐng huà shé 。xīn shī bǐ xià pēn xiāng shè ,yù lóu rén zuì yě ,shuǐ tiáo yáo shān gèng zhòng dié 。chūn guī hé chù ?chóu lái nà xiē ,xiǎo chuāng shā méi yǐng héng xié 。

  bié huái

  fēi huā hé yǔ sòng lán zhōu ,xì liǔ chuí yān yǎn huà lóu 。tí hén dài jiǔ yān luó xiù ,huàn jīn bēi láo yù shǒu ,dà jiāng liú bú jìn shī chóu 。xiàng yá chuáng shàng ,jiāo xiāo zhěn tóu ,mèng dào bìng zhōu 。

  hé xiāo yáo yùn

  xīn shī zhuāng juàn shù niú yāo ,dà zì chāo shū sǔn tù háo 。yuǎn hóng chén zì yǒu xián zhōng lè ,lè qīng xián xū dào lǎo ,jìn bā jiāo yī zuò tuán biāo 。hú yè páo qióng zhī zhàng ,sōng huā niàng yǐng mù piáo ,sàn dàn xiāo yáo 。

  chūn chóu

  luò huā yàn kǒu diǎn xiāng ní ,fēi xù fēng fáng rě mì pí 。cán zhuāng fèng zhěn liú qīng lèi ,jǐng zhōng qíng shuí huàn qǐ ?tīng xī yuán qià qià yīng tí 。wàn lǐ shū nán dào ,sān chūn rén wèi guī :cǐ hèn shuí zhī ?

  chūn wǎn

  qíng qiān liǔ xià yàn yīng qī ,zuì dǎo huā qián yīng wǔ bēi 。xiāng liú zhàng dǐ yuān yāng bèi ,rì gāo chū shuì qǐ ,sǎo cán hóng yuàn shà fēng yí 。xué xiǎo wù qīng chǒng bìn ,dù qíng shān qiǎn huà méi ,zhī pà chūn guī 。

  mù chūn cì yùn

  xuán chōu cūn jiǔ jù cháng xīn ,wèi diǎn chūn yī qǐ shì pín ?xián gē shuǐ diào yī rán jun4 ,dōng fēng xiū xiào rén ,piāo piāo liǎng xiù hóng chén 。dié kùn lí huā yuè ,mǎ sī yáng liǔ chūn ,guī lù huáng hūn 。

  lè xián

  tiě yī bèi xuě zǐ jīn guān ,cǎi bǐ tí huā bái yù lán 。yú zhōu zhào yuè huáng lú àn ,jǐ bān ér jun1 shì jiǎn ,lì gōng míng zhī bú rú xián 。lǐ hàn lín shēn hé zài ?xǔ jiāng jun1 xuè wèi gàn ,bō gāo fēng qiān gǔ yán tān 。

  mù jǐng

  qīng dà guī yàn dài cán xīng ,lǜ zhǎo hán yú chù nèn bīng 。qǔ lán míng yuè hé xiāng píng ,xiàng sī rù mèng jìng ,jǐ bān zhōng táo xiě fāng qíng 。jǐn náng yí xìng ,hán méi shòu yǐng ,huà jiǎo xīn shēng 。

  guī xìng

  dàn wén zhāng bú dào zǐ téng láng ,xiǎo gēn jiǎo nán dēng bái yù táng 。yuǎn gōng míng què pà huáng máo zhàng ,lǎo lái yě sī gù xiāng ,xiǎng tú zhōng mèng gǎn hún shāng 。yún mǎng mǎng féng gōng lǐng ,làng táo táo yáng zǐ jiāng ,shuǐ yuǎn shān zhǎng 。

  tiān bǎo bǔ yí

  bǎo zhēng zhū diàn lì zhī xiāng ,yù pèi qióng jū yǎo tiǎo niáng 。yún píng yuè zhěn fú róng zhàng ,yè rú hé lè wèi yāng ,suì ní shang pí gǔ yú yáng 。é méi zhàn qíng shān cuì ,mǎ wéi pō luò rì huáng ,qiáo cuì sān láng 。

  sān xī dào yuàn

  duàn qiáo yáng liǔ wò kū chá ,qiū shuǐ fú qú zhe wǎn huā 。jiǎn lǘ qí guò sān xī chà ,fǎng bái yún jū shì jiā ,fú téng chuáng liǎng xiù yān xiá 。dào tóng néng chàng ,cūn láo dāng chá ,xiān zǎo rú guā 。

  chūn shēn

  juān tí fāng shù zì xīn shāng ,yú chèn cán huā wéi kǒu máng 。chuān xì liǔ tóng shēng chàng ,yuè jiāo rén chóu duàn cháng ,jiàn chūn guī bú jiàn cái láng 。xiāng hán jǐn zhàng ,chén méng xiù chuáng ,pèi lěng zhū náng 。

  xiǎo yuán chūn wǎn

  chóu fēng yuàn yǔ jìn sān xún ,bìng jiǔ mián huā guò yī chūn 。fēi wū zǒu tù cuī shuāng bìn ,dōng jun1 yīng xiào rén ,hé rú xiù fú fēng chén 。xǐng yǎn kàn sōng jiān yuè ,yín hún suí xī shàng yún ,xiǎo táo yuán bié shì qián kūn 。

  jiāo háng jí shì

  wàn sōng qiū yì lǎo qīng xī ,bàn lǐng xī yáng nuǎn cuì wēi 。yī biān háng sè cuī jīn pèi ,tiān rán tú huà lǐ ,wéi xún shī bú jiào guī chí 。lín yān qiáo chàng ,shān fēng jiǔ qí ,huā yǔ yín yī 。

  lè xián

  gān tóu zhēng bǎ jǐn biāo duó ,shí shàng xián jiāng bǎo jiàn mó 。cháo zhōng áo dé luó lán pò ,bú guī lái děng shí me ?wèn xián zhōng lè shì rú hé ?sōng shān qiáo chàng ,wǔ yí zhào gē ,xiāng shuǐ yú suō 。


  ※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

  相關翻譯

  相關賞析

  作者介紹

  張可久 張可久(約1270~1348以后)字小山(一說名伯遠,字可久,號小山)(《堯山堂外紀》);一說名張可久肖像(林晉生作)可久,字伯遠,號小山(《詞綜》);又一說字仲遠,號小山(《四庫全書總目提要》),慶元(治所在今浙江寧波鄞縣)人,元朝重要散曲家,劇作家,與喬吉并稱“雙壁”,與張養浩合為“二張”?!斍?
  秋雪詩詞網
  秋雪詩詞網
  ? 美女被男人干到喷水的视频