• 歡迎訪問秋雪詩詞網,加群?。。。。。。。。。。。。。。?!
  當前位置:主頁 >古詩 >

  【中呂】四換頭

  秋雪詩詞網古詩 【,中呂,】,四換頭,【,中呂,】,四換頭,原文,
  【中呂】四換頭原文: 清明時候,才子佳人醉玉樓。紛紛花柳,飄飄襟袖。行歌載酒,花老人依舊。
  西湖煙岸,蓮蕩風生六月寒。鄰船歌板,詩囊文翰。醉余興闌,悲有限歡無限。
  江湖豪邁,為惜黃花歸去來。名無言責,身無俗債。任家私匾窄,但醉里乾坤大。
   沖寒乘騎,信步孤山為訪梅。溪橋流水,云林斜日。三花五蕊,漏泄了春消
  息。兩葉眉頭,怎鎖相思萬種愁?從他別后,無心挑繡。這般證候,天知道和天
  瘦!從他別后,滿眼風光總是愁。實心兒有,須索禁受。為他些證候,迤逗的人
  來瘦。
   牽腸割肚,一自別來信也無。多情何處?教人思慮。憑欄佇目,空望斷遙天
  暮。
   東墻花月,好景良宵恁記者。低低的說,來時節,明日早些,不志誠隨燈滅。
   聲說不的,滿腹離愁訴與誰!負心天識,酩子里輸了身起。呆才好看,自做
  得不出氣。
   言盟說誓,豈信閑人講是非?忘餐失寐,形骸憔悴。猛然間想起,落得聲長
  吁氣。
   佳人薄命,懊惱東君忒世情。風流心性,愁成病。知他是怎生?不住口提名
  姓?!☆}情
   堪描堪畫,鬢綰烏鴉臉襯霞。燈兒直下,揪住了么??上驳奈覂?,說一句真
  實話。
   因咱閑暇,有個人兒來到家。簾兒直下,偷睛抹。牽情的我兒,先打換香羅
  帕。
  【中呂】四換頭拼音解讀:
  qīng míng shí hòu ,cái zǐ jiā rén zuì yù lóu 。fēn fēn huā liǔ ,piāo piāo jīn xiù 。háng gē zǎi jiǔ ,huā lǎo rén yī jiù 。
  xī hú yān àn ,lián dàng fēng shēng liù yuè hán 。lín chuán gē bǎn ,shī náng wén hàn 。zuì yú xìng lán ,bēi yǒu xiàn huān wú xiàn 。
  jiāng hú háo mài ,wéi xī huáng huā guī qù lái 。míng wú yán zé ,shēn wú sú zhài 。rèn jiā sī biǎn zhǎi ,dàn zuì lǐ qián kūn dà 。
   chōng hán chéng qí ,xìn bù gū shān wéi fǎng méi 。xī qiáo liú shuǐ ,yún lín xié rì 。sān huā wǔ ruǐ ,lòu xiè le chūn xiāo
  xī 。liǎng yè méi tóu ,zěn suǒ xiàng sī wàn zhǒng chóu ?cóng tā bié hòu ,wú xīn tiāo xiù 。zhè bān zhèng hòu ,tiān zhī dào hé tiān
  shòu !cóng tā bié hòu ,mǎn yǎn fēng guāng zǒng shì chóu 。shí xīn ér yǒu ,xū suǒ jìn shòu 。wéi tā xiē zhèng hòu ,yǐ dòu de rén
  lái shòu 。
   qiān cháng gē dù ,yī zì bié lái xìn yě wú 。duō qíng hé chù ?jiāo rén sī lǜ 。píng lán zhù mù ,kōng wàng duàn yáo tiān
  mù 。
   dōng qiáng huā yuè ,hǎo jǐng liáng xiāo nín jì zhě 。dī dī de shuō ,lái shí jiē ,míng rì zǎo xiē ,bú zhì chéng suí dēng miè 。
   shēng shuō bú de ,mǎn fù lí chóu sù yǔ shuí !fù xīn tiān shí ,mǐng zǐ lǐ shū le shēn qǐ 。dāi cái hǎo kàn ,zì zuò
  dé bú chū qì 。
   yán méng shuō shì ,qǐ xìn xián rén jiǎng shì fēi ?wàng cān shī mèi ,xíng hái qiáo cuì 。měng rán jiān xiǎng qǐ ,luò dé shēng zhǎng
  yù qì 。
   jiā rén báo mìng ,ào nǎo dōng jun1 tuī shì qíng 。fēng liú xīn xìng ,chóu chéng bìng 。zhī tā shì zěn shēng ?bú zhù kǒu tí míng
  xìng ?!í qíng
   kān miáo kān huà ,bìn wǎn wū yā liǎn chèn xiá 。dēng ér zhí xià ,jiū zhù le me 。kě xǐ de wǒ ér ,shuō yī jù zhēn
  shí huà 。
   yīn zán xián xiá ,yǒu gè rén ér lái dào jiā 。lián ér zhí xià ,tōu jīng mò 。qiān qíng de wǒ ér ,xiān dǎ huàn xiāng luó
  pà 。

  ※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

  相關翻譯

  相關賞析

  作者介紹

  秋雪詩詞網
  秋雪詩詞網
  ? 美女被男人干到喷水的视频